JAN VAN DALEN

Jan van Dalen is in 1989 als Civiel Ingenieur afgestudeerd bij prof. van Weele op de geotechnische aspecten van een bodemsaneringsproject. Aansluitend heeft hij breed ervaring opgedaan in het werkveld van Geotechniek en Ondergronds Bouwen. Na enkele bodemsaneringsprojecten, volgde een periode met vooral veel haveninfra, zoals kademuren en steigers. Daarna heeft hij veel toetsingen van waterkeringen en ontwerp van andere grondconstructies uitgevoerd.

De laatste jaren lag het accent meer op het ontwerp van bouwputten en tunnels, zowel geboord als afgezonken maar ook in den droge gebouwd. Daarnaast waren er door de jaren heen vele funderingsprojecten. Ook is er de laatste jaren buitenlandse ervaring opgedaan. Hij heeft in projecten zowel aan de zijde van de aannemer als aan de zijde van de opdrachtgever gewerkt en naast inhoudelijke ook diverse teamleidersrollen vervuld.

Naast de inhoudelijke kant van projecten is voor hem de ontwikkeling van kennis belangrijk. Binnen teams waaraan hij leiding geeft, streeft hij er naar om de ontplooiing van elk individu voldoende ruimte te geven. In bredere zin draagt hij bij aan de kennisontwikkeling binnen het vakgebied, door het geven van onderwijs, zowel in het HBO als op academisch- en postacademisch niveau. Tenslotte is hij de laatste jaren ook in het academisch onderzoek actief. Hij werkt momenteel aan de afronding van een proefschrift over de modellering van stroming van beton en bentoniet in diepwandpanelen.

Sinds 2016 is hij samen met Rogier van Dee eigenaar van DaeD Ingenieurs.

ROGIER VAN DEE

Rogier van Dee is in 1999 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TUDelft. Na zijn studie is hij bij Gemeentewerken Rotterdam in de werkvoorbereiding begonnen en later overgestapt naar de afdeling Havens en Vaarwegen. Bij Gemeentewerken heeft hij ervaring opgedaan met veel verschillende geotechnische projecten, van zettingen en proefbelastingen tot grote bouwkuipen. Met als hoogtepunt het geotechnisch ontwerp van de ondergrondse parkeergarage Kruisplein in het centrum van Rotterdam.

In 2009 ging Rogier over naar Strukton Civiel Projecten en daar is hij als geotechnisch adviseur betrokken geweest bij diverse projecten, zoals de ronde, ondergrondse parkeergarage Houtwal (Harderwijk), vervanging Waalkade (Nijmegen) en VleuGel (spoorvervanging en nieuwbouw Halte Vaartsche Rijn, te Utrecht).

Naast het geotechnisch advieswerk, heeft Rogier vanaf 2004 meerdere geotechnische vakken gegeven aan de deeltijdopleiding Civiele techniek aan de Hogeschool Rotterdam. Ook neemt hij sinds 2010 deel aan verschillende CUR-commissies, zoals de commissie “Ankerpalen”.

Sinds 2016 is hij samen met Jan van Dalen eigenaar van DaeD Ingenieurs.

© Copyright 2016 - DaeD Ingenieurs