PUBLICATIES

Dalen, JH van “Kennisbeheer tunnels georganiseerd: Digitaal Handboek Tunnelbouw bundelt kennis en informatie op basis van ervaringen uit de markt” Cement, 5 september 2017

Engels, E “Blik op de toekomst van ondergrondse constructies; een interview met Jan van Dalen” B:ton, juni 2017

Dee, RC van, Dalen, JH van “Ronde parkeergarage in diepwanden: Houtwal” Geotechniek 3, 2015

Dalen, JH van et.al. “Observational method A2 tunnel Maastricht” proc. ISGSR congress Rotterdam, 2015

Dalen, JH van et.al. “Concrete flow in diaphragm wall panels: A full-scale in-situ test” proc. ISGSR congress Rotterdam, 2015

Dalen, JH van, Dee, RC van, Spruit, R. “Geo-engineering in het onderwijs”, Geotechniek special Onderwijs, juli 2014

Servais, R, Dalen, JH van, Boone, DC, “Tunnelbouwkuip A2 Maastricht, evaluatie Observational method” Geotechniek 3, 2014

Dalen, JH van et.al. “Interactieberekeningen funderingselementen met het programma INTER” Geotechniek 2, 2014

Dalen, JH van, “Diepwandproef Delft” Geotechniek 5, 2013

Brassinga, H en Dalen, JH van, CUR Richtlijn 247: Risico gestuurd grondonderzoek, van planfase tot realisatie, Geotechniek 2, 2013

Grote, B.J.H.; Dalen, JH van”Toepassing Observational Method leidt tot optimaal ontwerp Tunnel A2 Maastricht.” Land+Water januari, 2013

Jacobs, JA; Dalen, JH van “Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand” Geotechniek 1, 2013

Dalen, JH van; Salazar, JR “Bouwput A2 Tunnel Maastricht; Diepe ontgraving en kerende wanden in Kalksteen” Geotechniek 3, 2012

“Handboek Diepwanden”; CUR  publicatie 231,  als rapporteur van de commissie Diepwanden, september 2010

Dalen JH van , Brassinga, H, “Museumparkgarage Rotterdam”; Civiele techniek, september 2010

Dalen JH van , Nehal, R, “Ontwerpoptimalisatie tijdens de bouw: Voorgespannen Boorpalen in Nieuwbouw IB-Groep en Belastingdienst te Groningen”; Civiele techniek, september 2009

Paassen, B en Dalen JH van: “High Load tests MV-piles Quay wall Euromax”  Proc. of the 17th Int. Conf. on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 2009

Dalen, J.H. van “Op palen gefundeerde panden, hoezo zettingsvrij?”, voordracht Tweede nationale heipalendag, 16 januari 2007

Opstal, A.T.P.J. en J.H. van Dalen “Proefbelasting op de Maasvlakte”; Cement 48e jaargang, nr. 2, 1996

Dalen, J.H. van, “Invloed geboorde tunnels op omgeving en deformaties”; syllabus symposium KIVI, Afdeling voor Geotechniek, 1995

Dalen, J.H. van, “Verankering van steile taluds”; syllabus gezamenlijke studiedag KVIV en KIVI te Antwerpen, 1994

Dalen, J.H. van, “Pile foundations under extreme loads of short duration”; Young Geotechnicals Conference, Boeblingen, Duitsland, 1993

Dalen, J.H. van, “Proeven op schroef-injectieankers”; syllabus Open Sprekersdag KIVI, Afdeling voor Geotechniek, 1993

Gijt, J.G. de en J.H. van Dalen “Verdichting op grote diepte”; Land en Water, 1992

Dalen, J.H. van “Geboorde tunnels in Rotterdam?”; syllabus Open Sprekersdag KIVI, Afdeling voor Geotechniek, 1992