Entries by Jan van Dalen

NEN Corrosie

Sinds 2019 wordt door een NEN commissie gewerkt aan NEN 6766, een nieuwe NEN norm op het gebied van Corrosie van Stalen elementen in de grond. Voor de bouwpraktijk in Nederland is het zeer wenselijk om op basis van nieuwe kennis, voortschrijdend inzicht, ervaring, specifieke expertise en uitgevoerd onderzoek voor palen, damwanden, gordingen, ankerpalen/grondankers incl. […]

Haven van Spijkenisse

Momenteel is de ontwikkeling van een nieuw woongebied, inclusief de bouw van nieuwe kerende constructies en dempingen rondom de haven van Spijkenisse in volle gang. Daed Ingenieurs vervult in dit project, sinds begin 2019, in opdracht van de Gemeente Nissewaard, de rol van Geotechnisch adviseur.

CUR Commissie diepwanden van start

Op 24 november is de nieuwe CUR commissie Diepwanden van start gegaan die het bestaande handboek diepwanden uit 2010 zal gaan herzien. In de nieuwe versie zullen naast de projectervaring van de laatste jaren, ook de resultaten van promotieonderzoek van Rodriaan Spruit en Jan van Dalen en recent afstudeerwerk aan de TU Delft worden verwerkt. […]

Prijs: Funderingsproject van het jaar 2016

Tijdens de Funderingsdag op 6 oktober 2016 mocht Jan van Dalen samen met Bjorn Vink, en Jan’s oud-collega’s Rens Servais en Javier Salazar de prijs voor het funderingsproject van het jaar in ontvangst nemen. Een belangrijke overweging van de jury om nu juist dit project te verkiezen waren de wijze waarop in dit project met […]

Interview radio 1

In het radioprogramma ANNO blikte Jan van Dalen, medeauteur en eindredacteur van het Handboek Tunnelbouw, naar aanleiding van het 50 jarig bestaan, terug op de openstelling van de Schipholtunnel in 1966.