NPR Corrosie

Sinds 2019 wordt door een NEN commissie gewerkt aan een nieuwe Praktijk Richtlijn (NPR) op het gebied van Corrosie van Stalen elementen in de grond.

Voor de bouwpraktijk in Nederland is het zeer wenselijk om op basis van nieuwe kennis, voortschrijdend inzicht, ervaring, specifieke expertise en uitgevoerd onderzoek voor palen, damwanden, gordingen, ankerpalen/grondankers incl. ankerkoppen, tot eenduidige en breed gedragen antwoorden en afspraken te komen inzake corrosie. Daed Ingenieurs vervult de rol van rapporteur in deze commissie. Een groene versie van de nieuwe NPR wordt verwacht eind 2020.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *