NEN Corrosie

Sinds 2019 wordt door een NEN commissie gewerkt aan NEN 6766, een nieuwe NEN norm op het gebied van Corrosie van Stalen elementen in de grond.

Voor de bouwpraktijk in Nederland is het zeer wenselijk om op basis van nieuwe kennis, voortschrijdend inzicht, ervaring, specifieke expertise en uitgevoerd onderzoek voor palen, damwanden, gordingen, ankerpalen/grondankers incl. ankerkoppen, tot eenduidige en breed gedragen antwoorden en afspraken te komen inzake corrosie. Daed Ingenieurs vervult de rol van rapporteur in deze commissie.

De groene versie van deze NEN norm is uitgebracht medio 2021, de definitieve versie wordt verwacht medio 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.