COB-commissie Deformatie

DaeD Ingenieurs is al jaren participant binnen het COB en vanaf sept 2018 neemt DaeD Ingenieurs deel aan de COB-commissie ‘Deformatie van tunnels’.
Deze commissie heeft tot doel te onderzoeken hoe de tunnelconstructie en de bodem eronder zich gedragen, wat de bijbehorende faalmechanismen zijn en welke beheersmaatregelen nodig en effectief zijn. De commissie Deformatie begeleidt het praktijkonderzoek dat bij een aantal tunnels wordt uitgevoerd om antwoorden op deze vragen te krijgen.

Kijk hier voor meer informatie.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.