afstuderen Jip de Wolf

Afstuderen Jip de Wolf

21 november is Jip de Wolf afgestudeerd aan de TUDelft op het onderwerp “Skin friction of Diaphragm Walls: an experimental study”.
Jip is tijdens zijn afstuderen begeleid door Jan vanuit de TUDelft en door Rogier eerst namens Strukton en later namens DaeD Ingenieurs.

Skin friction of Diaphragm Walls

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.